Om Eurasier Klub Danmark

Om Eurasier Klub Danmark

sider3-1

Eurasier Klub Danmark er stiftet den 09. september 2007. Klubben er en anerkendt og samarbejdende specialklub under Dansk Kennel Klub.

Eurasier Klub Danmark har til formål, i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser, at arbejde til fremme af kendskabet til Eurasieren, blandt medlemmerne og i offentligheden. Samt at arbejde for dens tarv, herunder sundhed, og gennem rådgivning i hensigtsmæssig avl, at bevare racens standard, eksteriør, temperament samt øvrige egenskaber og historie.

Dette søges opnået ved afholdelse af udstillinger, mødevirksomhed, rådgivning, udgivelse af medlems-blad og denne hjemmeside.

Alle klubbens aktiviteter foregår som frivilligt arbejde blandt medlemmerne.

Aktiviteter:
Eurasier Klub Danmark arrangerer, lokalt og nationalt, aktiviteter som skovture og medlems møder, hvor medlemmerne kan mødes og udveksle erfaringer.

Bestyrelse:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Kenneloversigt, hvalpeanvisning & omplacering:
Eurasier Klub Danmark administrerer som supplement til DKK’s Kenneloversigt og hvalpelister, en kenneloversigt og hvalpeliste forbeholdt medlemmerne.

Skulle en Eurasier komme i nød og have brug for et nyt hjem er Eurasier Klub Danmark behjælpelig med omplaceringen.

Medlemsblad:
Eurasier Klub Danmark udgiver et medlemsblad. Bladet indeholder oplysende artikler, medlemsdebat og meget mere.

Udstillinger:
Eurasier Klub Danmark arrangerer, som supplementet til DKK’s udstillinger, alene eller sammen med andre specialklubber et antal udstillinger, hvor kun de arrangerende specialklubbers racer kan deltage. Primo September vil den årlige “Eurasierspeciale” blive afholdt.

Hotline
Nyopstartet hotline, hvor du kan få råd og vejledning i forhold til de problematikker, der kan opstå omkring dig og din hunds hverdag.
Kontaktperson: Marianne Ludvig, mail troldepuz@hotmail.com eller tlf. 3112 6155 træffetid – hver onsdag imellem 20.00-21.30.

Kære medlemmer, husk på at klubben IKKE bliver stærkere end dit engagement!