Kontingenter


N

Almindelig kontingent

Personligt medlemskab: kr. 320,00
Familiemedlemskab: kr. 400,00

N

Nye medlemmer:

Indmeldelse i perioden 01.01 – 30.06: kr. 320,00
Indmeldelse i perioden 01.07 – 31.12: kr. 160,00

N

Kontigentfrihed for nye Hvalpekøbere

Introduktions-medlemskab: kr. 0,00

Der er kontingentfrihed i op til 9 måneder, når opdrættere indmelder hvalpekøbere. Medlemmet har alle rettigheder bortset fra stemmeret.

N

Rettidig indbetaling:

Medio december hvert år får alle medlemmer opkrævning for det nye år til de mailadresser, medlemmerne har oplyst til klubben.

For at indbetalingen kan ske rettidigt skal betalingen finde sted senest 31. januar 2016. Det skal ske til klubbens konto (reg. nr.: 2700, konto nr.: 8972491870) eller via mobilepay:  93860.

Hvis betalingen sker rettidigt bevarer man sin ret til at stemme på klubbens generalforsamling. Samtidig er du med til at sikre, at der fortsat kan afholdes arrangementer og aktiviteter i klubben.

Hvis du ikke har modtaget kontingentopkrævningen gør du klubben og dig selv en stor tjeneste ved at henvende dig til: kasserer@eurasierklubdanmark.dk

N

Annoncering på hjemmeside:

På forsiden – alle annoncer:
1 år kr. 3.500,00
½ år kr. 2.000,00
¼ år kr. 1.500,00

N

Annoncering i klubbladet:

(Bladet er i farver, så du kan lave farvestrålende annoncer, uden det koster ekstra):

Medlemmer – private annoncer:
1 side kr. 150,00
1 side x 4 = 1år kr. 450,00
½ side kr. 75,00
½ side x 4= 1 år kr. 250,00

Medlemmer – erhvervsannoncer:
1 side kr. 200,00
1 side x 4 = 1år kr. 600,00
½ side kr. 125,00
½ side x 4= 1 år kr. 400,00

Ikke medlemmer – alle annoncer:
1 side kr. 300,00
1 side x 4 = 1år kr. 1.000,00
½ side kr. 200,00
½ side x 4 = 1 år kr. 650,00

Bagsiden:
Bagsiden kr. 500,00
Bagsiden x 4 = 1 år kr. 1.700,00