Erfa møder


Retningslinjer for Erfa møder i Eurasier Klub Danmark:
For opdrættere, og ejere af avlshanhunde, som er medlem i Eurasier klub Danmark *
EKD byder på kaffe.

Indholdet på mødet er vidensdeling, og spørgsmål om opdræt, hvad der er svært, hvad der er
vigtigt, sundhedsundersøgelser, ansvar, og hvordan kommer man i gang, hvis man er ny.
Håber på denne måde at vi kan samle opdrætter og hanhund ejere, så vi kan bevare en sund
race.

Formål:
Formålet er for at styrke avlen – via den dialog og vidensdelingen der foregår på Erfa møder.

Sted:
Eurasierklubbens medlemmer arrangere selv møderne, det afholdes på skift ved medlemmer,
og indkaldes via Eurasier Facebook grupper i Danmark, så møder er fordelt over hele landet.

Vedtaget af bestyrelsen d.08-01-2018
Bestyrelsen

*Det er besluttet at Erfa møder er for EKD medlemmer, dog kan man deltage i 1 møde som
ikke medlem, derefter først igen når man er indmeldt i EKD. Der kræves kun medlemskab for
en person i husstanden for at et ægtepar/samlever begge kan deltage i mødet.