Standard

FCI race-standard

(16.06.1999 (D)

Nr 291 ORG 06.01.1994)
EURASIER
Oprindelsesland: Tyskland

Anvendelse:

Selskabshund.

Klassifikation:

FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type).
Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslægtede racer).
Uden brugsprøve.

Historie:

I 1960 skabtes ved krydsning af Chow-Chow og Wolfspitz en hunderace, der først fik navnet “Wolf-Chow”, og senere efter indkrydsning af Samojedhund i 1973 blev omdøbt til “Eurasier” og anerkendt af FCI.

Helhedsindtryk:

Harmonisk bygget, middelstor hund af Spids-typen, med stå-ører. Den findes i flere pelsfarver og har en pels af en sådan længde, at man stadig kan fornemme kroppens proportioner. Knoglebygningen er middelkraftig.

Proportioner:

Kropslængden er noget større end skulderhøjden. Forholdet mellem næsepartiets og skallens længde er tilnærmelsesvis som 1 til 1.

Temperament:

Selvbevidst, rolig og ligevægtig med høj irritationsstærskel, vagtsom og opmærksom uden at være støjende. Den er stærkt knyttet til sin familie og tilbageholdende over for fremmede, uden at være aggressiv. Uden jagt-drift. For at udvikle sine egenskaber fuldt ud behøver Eurasieren tæt kontakt med sin familie samt en forstående, men dog konsekvent opdragelse.

Hoved:

Harmonisk, med ikke for bred skalle. Set fra oven og fra siden er hovedet kileformet. Næseryg og skallens overlinie er parallelle.

Skalle:

Fladt pandeparti med tydelig pandefure. Udpræget nakkeknude

Stop:

Kun let markeret

Næse:

Middelstor, sort pigmenteret

Næseparti:

Hverken for groft eller for spidst, aftagende i bredde og dybde mod næsen. Næseryg og underkæbens to grene er lige.

Læber:

Læberandene er stramme og sort pigmenterede.

Kæber, bid:

Kraftige kæber med brede underkæbebuer. Kraftigt og fuldstændigt tandsæt (42 tænder i henhold til tandformlen). Biddet er enten saksebid eller tangbid, dvs. at de øverste fortænder enten går ned tæt foran de nederste eller imod dem. Præmolarer og molarer er placeret i lige række uden “huller”. Alle tænder er stillet lodret i kæben.

Kinder:

Kun let fremhævede

Øjne:

Mørke, middelstore, ikke for dybtliggende eller udstående, med let skråtstillet øjenåbning. Øjenrandene er sort pigmenterede og slutter stramt til.

Ører:

Ansat med en indbyrdes afstand svarende til ørets bredde ved basis. Middelstore og trekantede stå-ører med let afrundede spidser. Ørespidserne og stoppets midtpunkt danner en næsten ligesidet trekant.

Hals:

Af middellængde, harmonisk i forhold til helheden, med god muskulatur. Huden ved struben ligger stramt til. Flydende overgang til kroppen.

Krop:

Kraftigt, ikke for kort kropstykke

Manke:

Markeret

Ryg:

Fast og lige, meget muskuløs

Lænd:

Af god længde og bredde, meget muskuløs

Kryds:

Lige, bredt og kraftigt

Bryst:

Når ned til albuerne, med ovalt hvælvede ribben. Forbrystet er veludviklet uden dog at være udtalt. Brystbenet er langt og når godt bagud.

Underlinie:

Let optrukken

Hale:

Med lige ansats, rund og fast og med god tykkelse, aftagende mod spidsen. Den er beklædt med et busket hårlag og bæres liggende fremad over ryggen eller let buet til siden eller oprullet. Hængende når halen ned til haseleddet.
Lemmer

Forpart:

Generelt: Set forfra er forbenene lige og stillet parallelt. Set fra siden er de moderat vinklede. Over- og underarm er næsten lige lange.

Skuldre:

Med god muskulatur. Skulderbladet noget skråtliggende.

Overarm:

Middellang, med god muskulatur

Albuer:

Slutter tæt til brystkassen

Underarm:

Middellang, med god muskulatur

Håndrod:

Kraftig

Mellemhånd:

Middellang. Set forfra er den fuldstændig lige – set fra siden rettet let fremefter.

Forpoter:

Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem trædepuderne.

Bagpart:

Generelt: Set bagfra lige og parallelle bagben. Set fra siden moderat vinklede. Over- og underlår er næsten lige lange.

Bækken:

Let skråtstillet

Overlår:

Middellangt og med kraftig muskulatur

Knæ:

Stabilt, ikke for åbent vinklet

Underlår:

Middellangt, med god muskulatur

Haseled:

Ikke for lavt ansat, stabilt, hverken ind- eller udad drejet

Mellemfod:

Godt lang og bred – set fra siden lodret stillet

Bagpoter:

Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem trædepuderne.

Bevægelse:

Jordvindende, med meget fraskub og godt fremgreb

Hud:

Stram og pigmenteret

Pels Hårlag:

Over hele kroppen tæt underuld og middellang, løst tilliggende dækpels. Pelsen er korthåret på næseparti, ansigt, ører og forsiden af benene, mens bagsiden af forbenene (faner) og bagbenene (bukser) er forsynet med lang pels. På halsen er pelsen kun moderat længere end på kroppen og danner ingen manke.

Farve:

Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen rent hvid, hvidbroget og leverfarvet.

Størrelse:

Skulderhøjde:
Hanner 52 til 60 cm
Tæver 48 til 56 cm

Vægt:
Hanner 23 til 32 kg
Tæver 18 til 26 kg

Harmonien i proportionerne er afgørende, men følgende middelværdier for størrelse og vægt bør tilstræbes:

Skulderhøjde:
Hanner 56 cm
Tæver 52 cm

Vægt:
Hanner 26 kg
Tæver 22 kg

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på hundens sundhed og velfærd.

Diskvalificerende fejl:

 • Aggressive eller for sky hunde
 • Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
 • Ængstelighed, skyhed og overdreven mistro
 • Manglende kønspræg
 • En eller flere manglende fortand/tænder eller hjørnetand/tænder. En eller flere manglende P3 eller P4, såvel som en eller flere manglende molar 1 eller 2. Bid-anomalier.
 • Ektropion, entropion. For dybtliggende eller for små øjne.
 • Distichiasis (dobbelt række af øjenvipper)
 • Kipører, hængende ører
 • Haleknæk
 • Stærke pigmentmangler

Bemærk:

 • Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 • Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
Standarden udgivet af FCI 16 JUNI 1999

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité

NOVEMBER 2015

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i OKTOBER 2015 ¤ ¤ ¤